Pochozí obslužná lávka Kongresové centrum Praha_1

Pochozí obslužná lávka Kongresové centrum Praha_1